Makluman Berkaitan Tatacara Permohonan Kurikulum Bagi Tujuan Pindahan Kredit Oleh Lulusan Politeknik

Makluman Berkaitan Tatacara Permohonan Kurikulum Bagi Tujuan Pindahan Kredit Oleh Lulusan Politeknik

Bagi Lulusan Politeknik Mukah yang melanjutkan pengajian di Institusi Pengajian Tinggi Awam/Swasta (IPTA/IPTS) dan ingin memohon dokumen kurikulum untuk tujuan pemberian pindahan kredit perlu mematuhi tatacara permohonan dengan mengemukakan maklumat-maklumat seperti berikut:
 
(a) Surat rasmi permohonan kurikulum bagi tujuan pindahan kredit ( sila sertakan nama penuh, nombor matrik, alamat terkini, nombor telefon dan e-mel)
 
(b) Transkrip Akademik diploma/sijil yang telah disahkan
 
(c) Kod dan Nama Kursus yang dipohon untuk tujuan proses pengeluaran kurikulum yang berkaitan
 
(d) Surat Tawaran kemasukan ke IPTA/IPTS atau mana-mana institusi berkaitan
 
Pemohon boleh menghantar permohonan yang lengkap berdasarkan maklumat yang disenaraikan sama ada secara bertulis atau e-melkan kepada pegawai berkenaan. Permohonan secara bertulis hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat dengan menulis “PERMOHONAN PINDAHAN KREDIT” di penjuru sebelah kiri dan hendaklah dialamatkan kepada:
 
 
 
TATACARA PERMOHONAN DOKUMEN SILIBUS BAGI TUJUAN PINDAHAN KREDIT YANG PERLU DIPATUHI OLEH LULUSAN POLITEKNIK

Bagi Lulusan Politeknik Mukah yang melanjutkan pengajian di Institusi Pengajian Tinggi Awam/Swasta (IPTA/IPTS) dan ingin memohon dokumen kurikulum untuk tujuan pemberian pindahan kredit perlu mematuhi tatacara permohonan dengan mengemukakan maklumat-maklumat seperti berikut:

  1. Surat rasmi permohonan dokumen silibus bagi tujuan pindahan kredit (sila sertakan nama penuh, nombor matrik, alamat terkini, nombor telefon dan email).
  2. Transkrip akademik diploma yang telah disahkan.
  3. Kod dan nama kursus yang dipohon untuk tujuan proses pengeluaran kurikulum yang berkaitan.
  4. Surat tawaran kemasukan ke IPTA/IPTS atau mana-mana institusi-institusi berkaitan.

Pemohon boleh menghantar permohonan yang lengkap berdasarkan maklumat yang disenaraikan sama ada secara bertulis atau melalui emel kepada pegawai yang berkaitan. Permohonan secara bertulis hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat dengan menulis "PERMOHONAN PINDAHAN KREDIT" di penjuru sebelah kiri sampul surat dan hendaklah dialamatkan kepada:

Pengarah

Politeknik Mukah

KM 7.5 Jalan Oya

96400 Mukah

Sarawak.

Manakala bagi permohonan melalui mel elektronik (e-mel), permohonan yang lengkap seperti perkara diatas perlu dihantar kepada Ketua Jabatan yang berkenaan.

Permohonan akan diproses dalam tempoh masa tujuh (7) hari dari tarikh penerimaan.

 

Sekian, terima kasih