Maklumat Korporat

VISI

“Menjadi Institusi TVET yang Unggul.”

 

MISI

  • Menjadi akses kepada program TVET berkualiti dan diiktiraf;
  • Menghasilkan graduan holistik, berciri keusahawanan dan seimbang;
  • Memanfaatkan perkongsian pintar dengan pihak berkepentingan 

 


NILAI KORPORAT

Nilai Korporat Politeknik Mukah adalah selari dengan nilai-nilai korporat di peringkat kementerian yang perlu dihayati dan diamalkan. Nilai-nilai tersebut adalah seperti berikut:

1. Berintegriti

2. Profesionalisme

3. Semangat Kerja Berpasukan

4.  Berorientasikan Pelanggan

5. Berorientasikan Warga